Andra färjstället vid Uss. 11.7.1917

Kontextuppgifter
Bifloden Uss måste överskridas flera gånger med vattendrivna färjor.Här andra övergången som expeditionen företog.Färjan skymtar till vänster på bilden.
Aktörer
utgivare: Sjundby traditionsförening
upphovsman: Jakob Johannes Sederholm
ägare: Åbo Akademi
Ämnesord
berg, färjor, skog, strömmande vatten, erosion
Tid
11.7.1917
Typ
Bild
Media id/signum
A.107
Ingår i samlingen
Urjanhaj Sibirien 1917 A
Skapat 03.04.2016 av Sjundby Traditionsförening
Uppdaterat 19.05.2016 av Sjundby Traditionsförening