Välkommen till vårt Digiarkiv

Du kan leta i arkivet som innehåller över 600 bilder med beskrivningar, uppdelade i åtta samlingar som vi kallar Urjanhaj Sibirien 1917 A,B,C,D,E,F,P och X.

Steinar Foslie och expeditionens vagnar vid skjutshållet Turan 1917