Fanjunkaren Jonas Lönnqvist

Charlotta Lönnqvists far Jonas Lönnqvist var fanjunkare som stred i 1808-1809-års krig. Också farfar Jonas Lönqvist var fanjunkare.

Här visar Carl-Johan Lindén ett vapen som kan ha varit av samma modell som fanjunkaren använde.