Sjundby traditionsförening rf.

Sjundby traditionsförening är en förening för alla som är intresserade av Sjundby gård och byn Sjundby i Sjundeå. Föreningen upprätthåller webbplatsen sjundby.fi och du kan följa oss på facebook i den öppna gruppen Sjundby traditionsförening. Du kan kontakta föreningens styrelse via epostformuläret nedan eller genom att kontakta någon av styrelsemedlemmarna. 

Om du är intresserad av Sjundby gård som besöksmål ska du kontakta företaget SE-action.

Föreningens styrelse 2020-2021

Ordförande, Eva Nordenswan-Lindén, eva_nordenswan@hotmail.com

Viceordförande, Ingrid Svanfeldt, ingrid.svanfeldt@iki.fi

Sekreterare, Charlotte Estman-Wennström

Övriga styrelsemedlemmar: Märtha Berghäll, Carl-Johan Lindén, Maria Lindén, Margareta Segersven, Gun-Britt Strandberg, Anna Wessman.

Kassör, utanför styrelsen: Christina Lindén

Föreningens verksamhetsgranskare: Marianne Malm och Bodil Siro

Ta kontakt via epost

Skriv siffran 2 med bokstäver: