Kyzyl-Hlebnikova.

Området på vägen mellan huvudstaden Bjelotsarsk (nuv.Kyzyl) och byn Hlebnikova samt områdena på vardera sidan av lilla Jenissej eller Kha-Khem undersöktes och dokumenterades både i bild och text. Expeditioner företogs också norrut och mot nordväst, bl.a. till bifloden Tapsa vid Jenissejs huvudflöde eller Uluk-Khem.

D.68 Hästarna simmar över Kha - Khem 13.9 1917. Fotograf  Kenneth Wrede. Eric Lindèn sitter i fören. Hästen som simmar främst är troligen Erics häst "Konrad"

A.33 Ett besök vid lägret Bren 5.8.1917 Fotograf Thord Brenner.

 

D.11.Vid Tapsa. 21.7.1917. Fotograf Kenneth Wrede.

D.12. Brukssamhället vid Tapsafloden. 21.7.1917. Fotograf Kenneth Wrede. (Guldgrävar- samhället ägdes av Safianov som aktivt deltog i Tuvas självständighetssträvanden. Bifloden Tapsa utmynnar i Jenissejs huvudfåra eller Uluk-Kem en bit ovanför huvudstaden Kyzyl.) 

                                                                                                     

D.12a. Brukssamhället vid Tapsa. 21.7.1917. Fotograf  Kenneth Wrede. (Vaskningsrännan syns till vänster på bilden bakom husen.)

D.13. Karakem mudderverket. 21.7.1917. Fotograf Kenneth Wrede. (Karakem är tuvanska och betyder Svarta floden)

D.14. En sojotfamilj vid Tapsa. 22.7.1917. Fotograf Kenneth Wrede.

C.124 Från Voronins guldvaskeri 10. 8.1917 Fotograf Gunnar Pehrman

B.163 Hångischfjällen 10.8.1917 Fotograf Eric Lindén

D.41. På flotte nedför Jenissej. 14.8.1917. Fotograf Kenneth Wrede. (När deltagarna relativt bekvämt ville förflytta sig nedströms gick det att åka med någon flotte och till och med ta hästarna med om det fanns plats. På bilden syns de båda styrårorna i för och akter med vilka flotten manövrerades genom forsarna.)

D.42. Boskapshjord på väg till Irkutsk.16.8.1917. Fotograf Kenneth Wrede.

 B.73 Hemvändande Sojoter 27.8.1917 Fotograf EricLindén                                                      (Kha-Kem eller lilla Jenissei i bakgrunden)

B.162 Koreanska guldgrävare i Kundus-Kuduruk 9.8.1917 Fotograf Eric Lindén

 

F.31 Demonstration av apparater för Sojoterna vid Sidsim 2.8.1917 Fotograf Steinar Foslie. (nuv.Sizim)

B.98 Rast vid bifloden Bren (Buren-Aksy) 7.9.1917 Fotograf Eric Lindén.På bilden syns fr.v. Tennberg,Sederholm,Hausen samt med gevär Kranck och Backlund

D.44. Ca 10 verst väster om Hlebnikova. 7.9.1917. Fotograf Kenneth Wrede.

D.45. Ca 10 verst väster om Hlebnikova och söder om lilla Jenissej eller Kha-kem.7.9.1917. Fotograf Kenneth Wrede.

D.47. I väntan på packhästarna, söder om Kha-kem ca 10 verst väster om Hlebnikova. 7.9.1917. Fotograf Kenneth Wrede. (På bilden fr.v. Eric Lindén, Helge Backlund och Hans Hausen.)

D.48. Ca 10 verst väster om Hlebnikova och söder om Kha-khem eller lilla Jenissej. 7.9.1917. Fotograf Kenneth Wrede.

F.32 Lägret nr.3 vid Sidsim (Sizim) 4.8.1917. Fotograf Steinar Foslie

E.51 Sojot vid Shivei 11.9.1917. Fotograf  Torsten Hasselström

B.66 Sojoter 3 verst (ca 3,2 km)öster om Hlebnikova. 26.8. 1917 Fotograf Eric Lindén

 

A.24 Sojotisk skönhet vid färjstället öster om Bjelotsarsk (nuv. Kyzyl) 26.7.1917. Fotograf Thord Brenner. (gifta kvinnor har 2 flätor medan ogifta har bara 1)

E.150 Sojotkvinna med renar (troligen augusti 1917 nordost om Hlebnikova) Fotograf Ingemar Tennberg