Otto Mauritz Krebs (1683-1768)

Otto Mauritz Krebs, kallades också Magnus och flyttade till Sjundby troligen i och med att han gifte sig med Helena Adlercreutz 1727. Innan detta hade han varit i rysk fångenskap. 28. juni 1709 togs Otto Mauritz Krebs tillfånga i Poltava (nuvarande östra Ukraina) och sändes i rysk fångenskap till bl. a Tobolsk. Från sin fångenskap kom han 13 år senare till det krigsdrabbade och pestsmittade Sjundby och gifte sig med Helena Adlercreutz.

Helena Adlercreutz hade ärvt Sjundby av Tomas Adlercreutz som var den första i släkten Adlercreutz. Det var han som kom från Tötar i Lojo och gjorde karriär i Stockholm och tog namnet Adlercreutz när han blev adlad av kungen år 1700. Tomas Adlercreutz hade redan 1698 köpt besittningsrätten till Sjundby. Tomas Adlercreutz dog 1710 i pest i Stockholm, men arvet efter honom kunde inte skiftas före efter freden i Nystad 1721.

Otto Mauritz Krebs lät bygga upp Sjundby efter stora ofreden och han blev en mäktig man i Sjundeå och gjorde också mycket för kyrkan och dess uppbyggnad bl.a efter stora ofreden.

Här nedan några videon där Oan Lindén berättar om vad vi tror och vet om Krebs och om tiden på Sjundby då. Läs mer här om Sjundby på 1700-talet. 


 

Källor: