Schurmak och byn Wladimirovka

Schurmak är ett pass igenom bergskedjan Tannu-Ola längs den stora mongoliska vägen. (nuv. väg nr M54). Schurmak var också den urgamla Tuvanska huvudorten dit nomaderna sökte sig med djuren till sommarbete. Wladimirovka är en by halvvägs till Schurmak räknat från expeditionens basläger i Hlebnikova. Byns befolkning bestod till största delen av "starovjer" dvs gammaltroende ryssar.

D.35. Schurmak-dalen. 10.8.1917 Fotograf Kenneth Wrede. (I passet till höger fanns Skabejevs hus)

C.54. Ullberedning i sojotläger vid Schurmak. 10.8.1917. Fotograf  Gunnar Pehrman.

C.55. Kameler i sojotläger vid Schurmak. 10.8.1917. Fotograf Gunnar Pehrman

D.36. Sojotläger vid Schorbluck. 10.8.1917. Fotograf  Kenneth Wrede.

D.38. Tannu-ola bergen i bakgrunden snöhöljda. 12.8.1917.

 

            P.17. I Schurmak Skobejeva. 12.8.1917. Fotograf Thord Brenner.                                      (En bild av Skabejev hittas på sid. 184-185 i boken "Till Jenissejs kilder" av Örjan Olsen. "Skabejev från Tschebertash hade diktators fullmakt över ryssarna i rensojoternas land" se sid 191 i nämnda bok.)

C.58. Sojoter som brottas i Schurmak. 12.8.1917.  Fotograf Gunnar Pehrman.

B.107. Steppen vid stora mongoliska vägen. (M54) 10.9.1917. Fotograf Eric Lindén. (I bakgrunden Tannu-Ola bergens mäktiga kedja).

B. 101. Buddhisttempel på stäppen. sommaren 1917. Under sovjettiden revs eller brändes samtliga tempel.

Sojottempel Sommaren 1917

A.128. Rysk bondkvinna i Vladimirovka. 11.9.1917. Fotograf J.J.Sederholm

D.57.En Starovjer från Wladimirovka. 11.9.1917. Fotograf Kenneth Wrede.

D.58. I byn Vladimirovka. 11.9.1917. Fotograf Kenneth Wrede.

D.59. Invånarna i Wladimirovka. 11.9.1917. Fotograf Kenneth Wrede.

D.61. Den vilda jakten i Wladimirovka. 11.9.1917. Fotograf Kenneth Wrede.

D.62. Tre ryttare i Wladimirovka. 11.9.1917. Fotograf Kenneth Wrede

D.60. Vår vän kosacken från Vladimirovka. 11.9.1917. Fotograf Kenneth Wrede.

F.83. Kosack visar ryttarkonster i Vladimirovka. 11.9.1917. Fotograf J.J.Sederholm

F.86. En kosack visar ryttarkonster i Vladimirovka.11.9.1917. Fotograf J.J.Sederholm.

B.111. En Sojot lagar filt nära Kudratsov. 11.9.1917. Fotograf Eric Lindén.

B.112. Filtberedning i Kudratsov. 11.9.1917. Fotograf Eric Lindén. (Filtberedningen går till så att en större mängd ull breds ut över steppen i ett brett band, lika brett som spolen som dras av ryttaren. Se föregående bild så syns det hur lång filten blir i denhär rullen.)

B.174. Vy från Schurmakdalen. 20.9.1917. Fotograf Håkan Kranck. (Tannu-ola bergen skymtar i bakgrunden).