Elsa Lindeberg på 1970-talet

Elsa Lindeberg, f. Schulman

Elsa Lautsia Schulman, född den 5 juni 1895 i Helsingfors. Före sitt giftermål var hon anställd på Helsingfors Aktiebank.  Dog den 18 september 1982.

Elsa Lindeberg kallades av den yngre generationen för tant Elsa. Hon var en god vän till familjen Lindeberg ända sedan ungdomstiden. Under inbördeskriget/frihetskriget var hon på Pickala gård med sina väninnor och hjälpte dem genom den allra svåraste tiden då de röda tog sig in på gården.  Det var en tid i kaos, rädsla och förtvivlan, men tillsammans stödde de varandra och klarade sig genom eländet.

Hon gifte sig på äldre dagar med Henrik Lindeberg, hon var då 52 år och han var 54. De blev barnlösa, men deras stora gemensamma gärning blev att ta hand om Sjundby gård efter ryssarnas framfart. Det var ett enormt projekt som de tillsammans genomförde. Sjundby var deras hem och blev pietetsfullt renoverat. Efter farbror Henriks död år 1961 fortsatte hon att leda renoveringsarbetena och det är tack vara hennes långsiktiga, idoga arbete som Sjundby återuppbyggdes.