Hemresan från Tuva,f.d. Urianhai

För att komma hem med malmprover endel utrustning samt hästar och "telegor" dvs kärror,beställdes en flotte som byggdes av lärkstock i Patilitsina. Till Patilitsina fördes sakerna med häst. Med flotten for man nästan ända fram till Minussinsk,först längs Kha-khem till Kyzyl sedan vidare längs huvudfåran Jenissej tills man mötte hjulångaren Rossija som tog sällskapet på släp till Krasnojarsk. Virket från flotten såldes och färden fortsatte efter diverse krångel med myndigheterna, med tåg till St.Petersburg och vidare till Helsingfors. Gränsöverskridningen vid Systerbäck skedde dagen före bolsjevikerna tog makten i Ryssland.

D.125. Hemfärden. 26.9.1917. Fotograf Kenneth Wrede. (Start från Hlebnikova med fr.v. Håkan Kranck, Thord Brenner och på kuskbocken Karlo Karlovitsch.Kistan finns kvar, år 2015 hos Carl-Johan Lindén. Telegan med passagerare och last är på väg mot Patilitsina där resan fortsätter med en nybyggd flotte av lärkträd.

F.56. Flotten före avresan vid Patilitsina. 27.9.1917. Fotograf Steinar Foslie. (Några stockar skall ännu monteras samt styrårorna och köksspisen. Tälten nedmonteras och malmprover,vapen,personliga souvenirer mm. skall ännu lastas. Sedan kommer lotsen Bruhanov med sina tre hästar ombord och färden längs Kha-khem till huvudfåran Jenissej kan starta med första uppehåll i huvudstaden Bjelotsarsk numera Kyzyl).

Flottan tar i land vid Bjelotsarsk (Kyzyl) och den vilda forsfärden skall därifrån anträdas.

C.93. Baibulun. 2.10.1917. Fotograf Gunnar Pehrman.

A.72. Haer-han. 3.10.1917. Fotograf Thord Brenner. (Haer-han är ett heligt berg bestående av  marmor. Haer-han befinner sig litet nedanför staden Shagonar)

B.178. Vid föråran. 3.10.1917.Fotograf Eric Lindén. (I aktern stående Backlund och Hausen,framför Backlund med handen som skuggar ögonen Foslie, höger om åran Tennberg och längst till höger Grönberg och Hasselström. Observera två av Bruhanovs hästar mitt på bilden i aktern.)

C.95. På Jenissej mot Minussinsk. 3.10.1917. Fotograf Gunnar Pehrman.

C.96. Berget Haerhan fotograferat från flotten.3.10.1917. Fotograf Gunnar Pehrman.

A.69. Kockarna på flottan. 2.10.1917. Fotograf Thord Brenner. (Personerna på bilden är fr.v. Hausen, Tennberg?,Lindén. Eric Lindén lyckades genast i början av expeditionen koka väldigt god gröt och därför fick han ofta ha kockansvaret.)

C.97. Jenissej. 3.10.1917. Fotograf  Gunnar Pehrman

D.182. Flottinteriör. 3.10.1917. Fotograf  Kenneth Wrede.

D.185. Från Jenissej före den stora forsen 5.10.1917. Fotograf Kenneth Wrede.

D.186. Sajanernas genombrott närmar sig. 5.10.1917. Fotograf Kenneth Wrede.

D.188. Genom Sajanerna i Djeduschki porog. 6.10.1917. Fotograf Kenneth Wrede. (två hästöron tillhörande en av lotsen Bruhanovs hästar syns i nedre kanten av bilden. Djeduschki porog betyder ungefär Farfars fors, men är numera år 2015 reglerad och har ett stort vattenkraftverk vid namn Sajanogorsk, ungefär Sajanberga.)

Expeditionen mötte till sin stora glädje ångbåten Rossija som tog flotten på släp ända till Krasnojarsk. ca. 7.10.1917

F.64. Interiör från ångbåten Rossija. 12.10.1917. Fotograf Steinar Foslie. (Närmast kameran Eskil Strandström och längst till höger Eric Lindén. Herrarna njöt av komforten ombord mellan Minussinsk och Krasnojarsk och var lyckligt ovetande om de förestående bekymren. Från Krasnojarsk tog expeditionen sibiriska järnvägen mot Europa.)