Familjen Lindeberg bodde på Pickala Gård och ägde Sjundby vid Finlands självständighet. Henrik Lindeberg var vid den här tidern "unga herrn" på Sjundby, medan hans far Ture Lindeberg var "patron" på Pickala och Sjundby.

Lennart, Märta och Harju (pojken) på Pickala, maj 1918.

Lennart Nordensvan, Märta Lindeberg och Harju (pojken) på Pickala, maj 1918.

1. raden: Alma och Gösta, 2. raden: Selma, Ture, Victor Lindeberg (bosatt i Skottland), 3. raden: Wally, Karin, Henrik, Karl-Erik Lindeberg (Linköping), Märta.

1. raden: Alma och Gösta,
2. raden: Selma, Ture, Victor Lindeberg (bosatt i Skottland)
3. raden: Wally, Karin, Henrik, Karl-Erik Lindeberg (Linköping), Märta
Viktor och Karl-Erik är kusiner till Tures och Selmas barn.

Lennart och Märta nyförlovade på Pickala bro i Maj 1918.

Märta Lindeberg och Lennart Nordensvan nyförlovade på Pickala landsvägsbro. Hunden Molly. Maj 1918.

Bilderna på sidan kommer från Märta Nordensvans (f. Lindeberg) fotoalbum.