Anna Tappan (f.Moberg)

Anna Moberg föddes 1861 som äldsta barnet i en prästfamilj i Borgå. Hennes far Carl Peter Moberg var kyrkoherde i Sjundeå från 1875 till 1906.
Anna flyttade alltså sannolikt till Sjundeå från Borgå som 14 åring med sin familj, mor, far och  två systrar samt en bror. Hennes släktingar beskriver henne som en färgrik och impulsiv person. Det sades att hon var en pojkflicka och alla lyceisters flamma i Borgå.

Som 28 åring åker Anna Moberg till USA (år 1889). I tidningen uppger man att hon åkte för att utbilda sig till gymnastiklärare. I verkligheten gjorde hon egen karriär som sjukgymnast i Amerika. Hon reste 15 gånger från Europa till USA och har upptagits i passagerarlistorna både som fröken Anna Moberg och fru Anna Tappan.

Anna och Rodger Tappan

Som 40-åring (år 1901) gifter sig Anna med änklingen och miljonären 53-åriga Rodger Tappan från Massachusetts. (Rodgers första fru, miljonären Elizabeth Marsh Carleton dog 1899). Anna och Rodger tillbringade många vintrar på den modäna badorten Biarritz i Biscayabukten i Frankrike. Rodgers hobby var att måla tavlor, han signerade dem dock aldrig.

Paret får 15 år tillsammans och förblir barnlösa. Rodger Tappan dog år 1916.

Rahma och Oan håller upp Anna Tappans amerikanska flagga på Sjundby yttre vinden

Bild: Rahma och Oan håller upp Anna Tappans amerikanska flagga på Sjundby yttre vinden år 2018.

Anna Tappan på Sjundby

Anna var ägare till Tallmo parcell i Fågelvik. Hennes mor Emma och syskonen bodde efter faderns död från år 1908 på Rånäs i Sjundeå.

Under 1917 och 1918 bodde Anna Tappan, då 56 år och änka på vinden på Sjundby. På Sjundby minns man Anna för att hon med hjälp av den amerikanska flaggan, som hon lät vaja från vindsfönstret, räddade Sjundby från att bli plundrat av de röda som fanns i husets nedre våning på vårvintern 1918.

 

Anna dog i slutet av 1930-talet i Finland, hon blev alltså över 70 år. Hennes urna nedlades efter kriget år 1945 i graven med maken Rodger i USA. Askurnan som förvarats hos Annas systerson fraktades till USA av hennes andra systerson sjökapten Sten Lille. Syskonbarnen har nedtecknat sina memoarer, Anna hade meddelat att hon inte önskade att man skrev om hennes liv i dem. Anna Tappans amerikanska flagga finns fortfarande bevarad på vinden på Sjundby gård.

Källor:
Sjundeå svenska församlings kyrkoböcker med utredningshjälp av Marina Grotell
Bengt Lilles memoarer
Sten Lilles memoarer
Hans Lille, muntliga uppgifter 2017
Www.ancestry.com
Tidningen Folkwännen 1889