Sjundby gård

Sjundby gård är en kulturhistoriskt värdefull gårdsmiljö av riksomfattande betydelse. Den ligger naturskönt omgiven av berg och vatten femtio kilometer väster om Helsingfors och endast ett par kilometer från Sjundeå centrum i Sjundeå kommun. Ån, som slingrar sig ner mot Finska viken, bryts vid Sjundby av den dånande forsen. Genom historien har forsen och ån format gården och dess utveckling. Ån har varit central för både handel, sjöfart och transport. Gården är i privat ägo och elektriciteten som forskraften ger i dag, utnyttjas i slottet och de kringliggande gårdsbyggnaderna.
De kändaste personligheterna som har levat och verkat på Sjundby gård är kungligheterna Karin Månsdotter och Sigrid Vasa och fältmarskalken Åke Tott. De är alla begravda i Åbo domkyrka. En annan känd person som också vistades mycket på Sjundby, är konstnären Helene Schjerfbeck.

 

Källor

Historiken över Sjundby är sammanställd av Ingrid Svanfeldt med hjälp av följande källor:

Sjundeå sockens historia I, II och III; Alf Brenner.
Torparliv - En skildring av torpväsendet på Sjundby gård, Henrik Lindeberg, red. Sigbritt Backman.
Sigurds saga, Henrik Lindeberg, red. Sture Lindholm.
Seklers syntes i väggar och arkiv på Sjundby. Margareta Segersvens artikel
Intervjuer med Margareta Segersven och Carl-johan Lindén, hösten 2013.
Wikipedia.