Övergång över Seilikem. 5.8. 1917

Vägvisaren Ognjov har hittat ett övergångsställe i Verhnie Selju-Kem eller övre Selju-Kem.I denna lilla bäck hittades spår av guld och bäcken inmutades.Gubben Ognjov var begiven på starka drycker och kunde därmed mutas.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.041
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
ryssar, skog, strömmande vatten, erosion, häst, lärkträd, raviner, flyttblock
Språk: Svenska
Historia
Tid: 5.8.1917
Sluttid: 1917
Aktörer