Yngre Devon vid Jenissej halva vägen Krasnojarsk-Minussinsk. 21.6. 1917

Ungefär halvvägs mellan Krasnojarsk och Minussinsk på flodfärden i Jenissej vid en lastningsplats för ångbåten.Ryska passagerare vid landgången.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 P
Signum: P.003
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
ryssar, berg, erosion, skiffrar, strandlinje, bryggor
Språk: Svenska
Historia
Tid: 21.6.1917
Sluttid: 1917
Aktörer