Vårt skjul i Hlebnikova. September 1917

En del av utrustningen lämnades kvar i ett för ändamålet uppfört skjul som låstes och plomberades med ett tsartida sigill. Utrustningen användes följande år 1918 av Hans Hausen och Eskil Strandström samt von Kostin,skogsexpert från Minussinsk.Högst uppe på halmtaket sitter arbetsledare Dimitri Maximovitsch Gubanov och sittande på gärdsgården troligen Eric Lindén.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 D
Signum: D.176
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
arbetare, forskningsresande, gårdsplaner, staket, filt, halm, skjul, tvätt
Språk: Svenska
Historia
Tid: 1917
Sluttid: 1917
Aktörer