Vår vän kosacken i Wladimirovka 11.9.1917

Expeditionen övervakades av två kosacker vars uppgift var att förhindra sökandet efter mineraler.Tannu-Ola bergen syns i fonden.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 D
Signum: D.060
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
forskningsresor, häst, sadlar, uniformer, höns, betsel, halm, kosacker, hönshus
Språk: Svenska
Historia
Tid: 11.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer