Vy från vattendelaren mellan Begreda och Kamenni klutsch. 15. 7 1917

Högt uppe i Sajanerna går vägen vid snögränsen vid Kamenni klutsch.Här har man avverkat en del av den glesa skogen för vägbygget.Två telegor kämpar sig upp för backen mot vattendelaren.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 P
Signum: P.013
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
avverkningar, vägar, erosion, snö, bergstrakter, bergspass, hästfordon, gräs
Språk: Svenska
Historia
Tid: 15.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer