Vy från vattendelaren mellan Begreda och Kamenni klutsch. 15. 7 1917

Vägen gick genom ett pass i sajanska bergen som kallades Kamenni klutch.Här uppe på vattendelaren ovanför passet fanns snö.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 P
Signum: P.012
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, skog, ängar, vägar, snö, bergspass, hästfordon
Språk: Svenska
Historia
Tid: 15.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer