Vy från Schurmak-dalen. 20.9.1917

Längs Schurmak-dalen kommer man igenom Tannu-Ola bergen mot Mongoliet.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.174
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
skog, ryttare, häst, lärkträd, bergstrakter, morän
Språk: Svenska
Historia
Tid: 20.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer