Vy från kammen väster om Kongi 22.8.1917

Väster om Kongi i sembraskogen togs en bild av de kala och snöklädda bergen i väster.Skogen är ca. 20 år gammal och resultatet av en skogsbrand. Sembratallen fungerar som näringskälla för sojoterna. Man äter sembrafrön som är mycket smakliga.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 P
Signum: P.058
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
snö, skogsbränder, bergstrakter, tallväxter
Språk: Svenska
Historia
Tid: 22.8.1917
Sluttid: 1917
Aktörer