Vy från Bren 5.8.1917

Bren heter numera,2016, Buren-Aksy och är en biflod till Ha-kem från söder.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 D
Signum: D.029
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
forskningsresor, forsar, branter
Språk: Svenska
Historia
Tid: 5.8.1917
Sluttid: 1917
Aktörer