Vid Sidsim.Utsikt över floddalen 3.8. 1917

Sizim är en biflod till Ha-Kem från söder.Mynningen befinner sig ca. 20 km från Hlebnikova mot öster. Floden med omgivning undersöktes och kartlades under ledning av Steinar Foslie.Också Gunnar Pehrman deltog i expeditionen.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhai Sibirien 1917 E
Signum: E.025
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Språk: Svenska
Historia
Tid: 3.8.1917
Sluttid: 1917
Aktörer