Vid lilla Dshiveis övre lopp. 7.9. 1917

Vid Lilla Dshivei gjordes en inmutning och på bilden framför de stora lärken håller arbetarna på med att gräva en skärpningsgrop,vilket betyder att man gräver sig genom jordlagren ända till bedrock eller berget.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 C
Signum: C.072
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
arbetare, skog, forskningsresande, erosion, tält, stockar, raviner
Språk: Svenska
Historia
Tid: 7.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer