Vid föråran 3.10. 1917

Expeditionsmedlemmarna och ryska arbetare,lotsen Bruhanov och hans hästar samt en rottingskista som ännu finns bevarad hos Carl-Johan Lindén.Från vänster Helge Backlund som skuggar ögonen med handen efter honom Steinar Foslie sittande sedan Jakob Johannes Sederholm,efter honom två okända rysssar ,sedan bakom de ryska arbetarna vid styråran syns Hans Hausen,efter dem syns Bruhanovs två hästar,sedan Ingemar Tennberg som står nära styråran, och uppe på bagaget sitter Halvdan Grönberg och Torsten Hasselström.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.178
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
arbetare, ryssar, berg, skog, forskningsresande, strömmande vatten, häst, bagage, huvudbonader, flotta, åror, kistor
Språk: Svenska
Historia
Tid: 3.10.1917
Sluttid: 1917
Aktörer