Vid Buiba fångläger. 9.7. 1917

Expeditionen närmar sig fånglägret vid Buiba. Sajanvägen byggdes till största delen med fångarbetskraft och därför avstannade arbetet vid ryska revolutionen p.g.a. amnesti för fångarna.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 P
Signum: P.007
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, skog, ryttare, gran, hästfordon, telegrafi, fångläger
Språk: Svenska
Historia
Tid: 9.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer