Vid Blinovs nybygge vid Dshivei. 13.8. 1917

Vid Schivei finns också bördiga dalar och här vid gammaltroende ryssen Blinovs gård studerar Gunnar Pehrman en karta och gör anteckningar omgiven av sojoter.Bredvid Pehrman står troligen Ensack och tolkar från tuvanska till ryska.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhai Sibirien 1917 E
Signum: E.037
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Språk: Svenska
Historia
Tid: 13.8.1917
Sluttid: 1917
Aktörer