Vi reparera vägen 1 verst efter första färjstället. 11.7. 1917

Efter färjan i Uss var vägen praktiskt taget obyggd så expeditionen var tvungen att bygga kavelbro.I mitten på bilden syns Thord Brenner och Helge Backlund barhuvade.Halvdan Grönberg längst fram.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 A
Signum: A.106
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
arbetare, skog, vägarbeten, forskningsresande, häst, timmer
Språk: Svenska
Historia
Tid: 11.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer