Utsikt över Malaja Oja-dalen. 8.7. 1917

Den nybyggda sajanvägen utrustades med pålar mot den branta sluttningen vars jordmån var porös och rasade ofta.På bilden syns granar som lider av höjden och i fonden syns Malaja Oja-dalen.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.018
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, vägar, floddalar, gran, vägkanter
Språk: Svenska
Historia
Tid: 8.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer