Utsikt över Dshiveis dal. 14.8. 1917

Schiveis dal har också översvämningsslätter som är odlingsbara eller ypperlig betesmark.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhai Sibirien 1917 E
Signum: E.041
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Språk: Svenska
Historia
Tid: 14.8.1917
Sluttid: 1917
Aktörer