Utsikt över Dshiveis dal. 14.8. 1917

Schiveis dal är ställvis en tät taigaskog.Ännu i denna dag,2016,är det omöjligt att ta sig fram på annat sätt än med häst eller helikopter i dessa trakter.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhai Sibirien 1917 E
Signum: E.040
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Språk: Svenska
Historia
Tid: 14.8.1917
Sluttid: 1917
Aktörer