Ushep-dalen nedanför Tshaimas mynning 9.8.1917

Nedre loppet av Ushep var inte lika svårforcerat och även här hade skogen brunnit men på grund av gynnsam jordmån förnyar sig skogen snabbt och lätt.Ushep-floden ringlar sig i sitt nedre lopp i typiska mäandrar.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 P
Signum: P.052
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
skog, floddalar, skogsbränder, bergstrakter, plantor
Språk: Svenska
Historia
Tid: 9.8.1917
Sluttid: 1917
Aktörer