Uppförande av skjul i Hlebnikova,sept. 1917

Uppförande av ett stocklider avsett för förvaring av den del av expeditionens utrustning som skulle lämnas kvar för framtida bruk.På bilden syns två arbetare i mitten Karlo Karlovitsch.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 D
Signum: D.077
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
arbetare, byggande, berg, forskningsresor, lärkträd, stockar
Språk: Svenska
Historia
Tid: 1917
Sluttid: 1917
Aktörer