Uppför vattendelaren Sidsim-Dshivei. 5.9. 1917

Expeditionen befinner sig nära vattendelaren mellan Sizim och Dshivei,båda bifloder till Lilla Jenissej eller Ha-Kem från söder.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 C
Signum: C.071
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
forskningsresande, häst, taiga, karavaner
Språk: Svenska
Historia
Tid: 5.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer