Unschejs mynning 11.8.1917

Vy mot syd-ost mot Ha-Kem.Längs Unschej saknades intressanta bergarter för guldförekomst enligt expeditionen som leddes av Jakob Johannes Sederholm.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 P
Signum: P.060
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
skog, ängar, älvar, bergstrakter
Språk: Svenska
Historia
Tid: 11.8.1917
Sluttid: 1917
Aktörer