Ullberedning i sojotläger vid Schurmak. 10.8. 1917

I ett sojotläger vid Schurmak nära Tannu-Ola håller sojoterna på med att stampa ull för att åstadkomma filt.Vid jurtan sorterar och vattnar kvinnorna ull.Jobbet gjordes som talkoarbete. Den som lyckades få den finaste filten fick som belöning äta fårets svans vid den gemensamma måltiden. Efter det här skedet i beredningen skall filten ännu vältras med hästvälter.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 C
Signum: C.054
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
skog, urbefolkning, stepp, ull, jurt
Språk: Svenska
Historia
Tid: 10.8.1917
Sluttid: 1917
Aktörer