Tshaima floden? 8.1917

Denna bild är troligen tagen vid en äng vid källorna av Tshaima floden med Idyk-bergen i bakgrunden. Platsen befinner sig strax norr om Ha-Kem öster om Hlebnikova.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhai Sibirien 1917 E
Signum: E.145
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, ängar, buskar, älvar
Språk: Svenska
Historia
Tid: 1917
Sluttid: 1917
Aktörer