Teri-nor nojonen. 13.9.1917

I Tuva samsades tre religioner med varann,buddhism,shamanism och gammaltroende ortodoxi.Nojonen eller fursten för området står mitt på bilden.Prästen däremot står på pagodtaket och sammankallar till bön med gong-gongen.På området fanns ett stort antal tempelbyggnader som tyvärr revs av Stalin-regimen.Numera,2016,finns på platsen ett flygfält avsett för små flygplan.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 A
Signum: A.065
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
präster, berg, skog, urbefolkning, huvudbonader, tempel, furstar, slaginstrument
Språk: Svenska
Historia
Tid: 13.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer