Tennberg stakar uppför Lilla Jenissej. 5.9. 1917

Ha-Kem är ställvis ganska grund så det går att staka uppströms med de lätta kanoterna som är tillverkade av aspstammar.På bilden ser vi Ingemar Tennberg.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.091
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, skog, forskningsresande, strömmande vatten, kanoter, stenar (naturligt objekt)
Språk: Svenska
Historia
Tid: 5.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer