Tennberg i Hlebnikova,sept. 1917

Ingemar Tennberg står i mitten på det ingärdade område dit husdjuren inte släpps.Framför tälten syns huggkubben och en träkista för stenprover.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 D
Signum: D.088
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
skog, tält, staket, rockar, torkning
Språk: Svenska
Historia
Tid: 1917
Sluttid: 1917
Aktörer