Tannu-Ola, första hrebjåten ovanför Dshagyttai-kul. 11.9. 1917

Hans Hausen siktar och syftar med sin kikare.Hausen kartlade stora områden i Tannu-Ola genom triangelmätning och härvid märkte han ut med pålar i steppen en sträcka som mättes upp med ett långt band som han drog ut från hästryggen.Höjdkurvorna erhölls på motsvarande sätt med syftningar från måttkäppar.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.171
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
skog, forskningsresande, snö, ryggsäckar, granit, bergstrakter, lavar
Språk: Svenska
Historia
Tid: 11.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer