Tannu-Ola, första hrebjåten ovanför Dshagyttai-kul. 11.9. 1917

Uppe på bergsryggen är ännu snön kvar och bilden är tagen vid trädgränsen.På många ställen i Tannu-Ola är det året runt snö.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.170
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
häst, gran, snö, stenar (naturligt objekt), bergstrakter
Språk: Svenska
Historia
Tid: 11.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer