Tannu-Ola, första hrebjåten ovanför Dshagyttai-kul. 11.9. 1917

Uppe på den första bergsryggen av Tannu-Ola bergen ser man de tre följande bergsryggarna när man blickar mot söder.På bilden troligen arbetaren Tjurnov sittande på den vita hästen.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.169
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
arbetare, ryssar, skog, ängar, häst, lärkträd, bergstrakter
Språk: Svenska
Historia
Tid: 11.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer