Tannu-Ola ovanför Dshagyttai-kul. 13.9.1917

Högt uppe i Tannu-Ola bergen ovanför Chagyttai-khol sitter arbetaren Tjurnov på den snöklädda bergsryggen.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.173
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
arbetare, ryssar, tall, buskar, snö, granit, bergstrakter
Språk: Svenska
Historia
Tid: 13.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer