Tannu-Ola 11.9. 1917

Expeditionen har klättrat upp på den första hrebjåten eller bergsryggen i Tannu-Ola och härifrån har man utsikt över sjön Chagyttai-khol och sojoternas fiskarby vid dess östra strand.På bilden syns fr.vänster Hans Hausen med kikare,Helge Backlund i mitten och längst till höger den ryska arbetaren.Långt i bakgrunden skymtar man den sajanska bergskedjan.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.167
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
byar, arbetare, ryssar, sjöar, forskningsresande, stepp, häst, bergstrakter
Språk: Svenska
Historia
Tid: 11.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer