Talama vid sitt hus i Kuria 13.9. 1917

1917 var en brytningstid för sojoterna .De började bo vintertid även i stockhus medan jurtan nog fortsättningsvis togs med på färder.Här håller Talama på med att bygga åt sig ett nytt stockhus.Talama var nojon i området,d.v.s. furste.Expeditionen gjorde intryck på Talama genom att reparera hans symaskin.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 C
Signum: C.080
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
präster, hund, inhägnader, stockhus, stockar, skorstenar, ornamentik
Språk: Svenska
Historia
Tid: 13.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer