Sällskapet på utflykt. 5.9.1917

Ryttarna på bilden är Jakob Johannes Sederholm som rider främst,efter honom Hans Hausen och strax bakom dem troligen Halvdan Grönberg och sist möjligen Ingemar Tennberg.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.083
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
skog, ängar, forskningsresande, ryttare, häst, björk
Språk: Svenska
Historia
Tid: 5.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer