Sällskapet på flottan 2.10.1917

Expeditionsmedlemmarna och lotsen Bruhanov.Från vänster troligen ing. Grahovsky,Helge Backlund, Ingemar Tennberg.Mitt på bilden med pipa Steinar Foslie,Thord Brenner med vit skjorta ,Eskil Strandström petar sig i näsan.Längst till höger skrattar Håkan Kranck och bakom honom lotsen Bruhanov.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.125
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
handlingar, ryssar, lotsar, berg, forskningsresande, strömmande vatten, erosion
Språk: Svenska
Historia
Tid: 2.10.1917
Sluttid: 1917
Aktörer