Stora Jenissej vid Bjelotsarsk. 17.7. 1917

Från ett kolberg mittemot Bjelotsarsk nära sammanflödet av Bei-Kem och Ha-Kem till Uluk-Kem är denna bild tagen.Expeditionens utrustning bevakades turvis av Eric Lindén och Gunnar Pehrman medan de övriga gjorde inmutningar i omgivningen bl.a. i floden Irbek.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.026
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
öar, skogar, berg, floddalar, stepp
Språk: Svenska
Historia
Tid: 17.7.1917
Sluttid: 1917
Aktörer