Steppen vid stora mongoliska vägen. 10. 9. 1917

Bilden föreställer steppen vid stora mongoliska vägen som går mellan Bjelotsarsk och Schurmak passen.Vägen är på samma plats ännu idag,2013,och kallas M 54.Kyzyl-Vladimirovka-Shurmak.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.107
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, stepp
Språk: Svenska
Historia
Tid: 10.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer