Steppen norr om Tannu-Ola. 9.9. 1917

Jakob Johannes Sederholm syns på steppen norr om Tannu-Olas mäktiga bergskedja.Framför den främsta ryttaren ser man den grunda sjön Chagyttai-Khol som är en källsjö utan tillflöde och avlopp.Sjön är fiskrik och kallades av ryssarna Rybnoje osero,vilket betyder Fisksjön.
Grunduppgifter
Typ: Bild
Samling: Urjanhaj Sibirien 1917 B
Signum: B.106
Rättighet: CC Erkännande-DelaLika
Beskrivning
Ämnesord:
berg, sjöar, forskningsresande, ryttare, stepp, häst
Språk: Svenska
Historia
Tid: 9.9.1917
Sluttid: 1917
Aktörer